Polityka prywatności

W Alfascreen wiemy, iż prywatność jest ważna. Cenimy zaufanie i jesteśmy mocno zaangażowani w ochronę prywatności naszych klientów i osób odwiedzających naszą stronę.

 

Poniżej można znaleźć szczegółowe informacje o tym, kiedy i dlaczego zbieramy informacje osobiste, jak je używamy i ograniczone warunki, w których możemy ujawnić je innym. Informacje na temat sposobów w jaki Alfascreen obsługuje zebrane dane o odwiedzających monitorowaną stronę przez Alfascreen (Informacje odwiedzających), jak również informację gromadzone od klientów Alfascreen, którzy odwiedzają stronę alfascreen.com i używają systemu do monitorowania ich strony internetowej (Informacje Klienta).

Jeśli odwiedziłeś witrynę, która używa systemu Alfascreen do monitorowania jej użytkowników i chciałbyś zasięgnąć informacji jak wykorzystujemy zebrane informacje, patrz: A. Polityka prywatności wykorzystania informacji odwiedzających.

Jeśli jesteś klientem Alfascreen i chciałbyś wiedzieć jak Alfascreen wykorzystuje informacje osobiste klientów, zobacz: Polityka prywatności wykorzystania informacji klienta.

A. Polityka prywatności  – wykorzystania informacji odwiedzających

A.1. Informacje odwiedzających pobierane przez Alfascreen

Informacje zebrane przez nasz serwis, mogą zawierać:

i. Charakterystyka systemu klienckiego, takie jak: adres IP, typ przeglądarki, język systemu, wersja OS, strefa czasowa i metryki rozdzielczość ekranu.

ii. Strony www, ich adresy URL, które doprowadziły użytkowników do twojej strony strony internetowej( tzw. referer).

iii. Wszelkie ruchy myszy, kliknięć myszką, przewijanie działania i klawiszy na odwiedzanej stronie.

iv. Wszelkie informacje wpisane i przesłane do danej witryny.

v. Informacje z sesji przechowywane w plikach cookie, które są używane w celu zapewnienia dokładnych danych są pobierane z naszych systemów. tzw. „1st party cookies” (czyli dane cookie nie mogą być udostępniane pomiędzy stronami www) i nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

A.2. Co Alfascreen NIE robi

i. Nie zbieramy żadnych informacji o stronach internetowych, które nie korzystają z Serwisu.

ii. Nie zbieramy żadnych informacji o innych programach, które są uruchomione na twoim komputerze.

iii. Nie przypisujemy tobie globalnego unikatowego identyfikatora.

iv. Nie zbieramy żadnych haseł, które podajesz w danej witrynie internetowej.

v. nie używamy tzw. “3rd party cookies”, które mogą być udostępnione pomiędzy stronami.

 

A.3. Jak Alfascreen posługuje się zebranymi informacjami odwiedzających

Wszelkie informacje gromadzone będą używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w odniesieniu do następujących celów:

i. W celu zapewnienia właścicielom witryn raportów dotyczących interakcji użytkowników na ich stronie internetowej, które mogą obejmować na przykład: łączne raporty kliknięć lub aktywności ruchowej myszy, raporty skumulowane działalności przewijania i rekreacji odwiedzającego witrynę.

ii. Alfascreen może wykorzystywać informacje, aby wykonać anonimowe zbiorcze raporty, analizy i sprawozdania statystyczne na temat przeglądania witryn.

iii. W celach audytoryjnych, badań, analiz i rozwoju oraz prawidłowego działania,  poprawy technologii i usług Alfascreen.

iv. Możemy dzielić się informacjami z osobami trzecimi, w ograniczonych okolicznościach, w tym, bez ograniczeń, przy spełnianiu wymogów prawnych, zapobieganiu oszustwom lub bezpośrednim szkodom, oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej sieci i usług. Możemy ponadto dzielić się częściowymi, pewnymi zebranymi danymi, nie personalnymi, takimi jak  średni czas ładowania strony lub liczby stron przetworzonych przez nasz system na dzień. Takie informacje nie identyfikują Państwa indywidualnie.

v. Po wysłaniu wiadomości e-mail lub inne formy komunikacji do Alfascreen, możemy zachować te komunikaty, aby odpowiadać na pytania, reagować na żądania i ulepszać nasze usługi. Prosimy nie przesyłać nam jakichkolwiek informacji, które zawierają informacje poufne, ponieważ nie jesteśmy w stanie ocenić, czy taki komunikat zawiera informacje poufne, czy też nie. W przypadku przesłania do nas takich informacji poufnych możemy zachować je lub użyć i takie działanie nie będzie uznane za naruszenie któregokolwiek z naszych przedstawionych zobowiązań.

vi. Kiedy współpracujemy ze  stronami trzecimi, aby pomagały nam w przetwarzaniu danych osobowych, wymagamy aby działały zgodnie z naszą polityką prywatności oraz wszelkimi innymi odpowiednimi środkami oraz zasadami ochrony poufności i bezpieczeństwa.

Oprócz przypadków opisanych w niniejszym dokumencie, Alfascreen NIE:

i. Ujawniamy twoich informacji.

ii. Udostępnia informacji ze stronami trzecimi.

 

A.4. Bezpieczeństwo informacji

Alfascreen utrzymuje ścisłą politykę antyspamową. Podany Twój adres e-mail nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w inny sposób dostarczone osobom trzecim, chyba że jest to wymagane w odniesieniu do usług w sposób opisany poniżej.

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych. Są to wewnętrzne kontrole zbierania danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, a także fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

Możemy ograniczyć restrykcyjny dostęp do informacji osobistych ograniczonej liczbie pracownikom Alfascreen, kontrahentów i pracowników, którzy muszą znać, te informacje w celu obsługi, opracowywania lub ulepszania naszych usług. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności i mogą podlegać środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i sankcjami karnymi, jeśli nie spełnia tych obowiązków.

Gdy otrzymamy oficjalną pisemną reklamację wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, zgodnie polityką Alfascreen nasz pracownik postara się skontaktować z osobą która wysłała reklamację lub skargi w celu jej rozpatrzenia. Będziemy współpracować z odpowiednimi instytucjami nadzorczymi, włącznie z lokalnymi urzędami ochrony danych, w celu rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, kiedy nie można rozwiązać problemu między Alfascreen, a osobą składającą taką skargę.

 

A.5. Zmiany polityki

Od czasu do czasu może nastąpić zmiana polityki prywatności . W takim przypadku Alfascreen wprowadza zaktualizowaną wersję umieszczając ją na tej stronie. Zachęcamy do okresowego odwiedzenia tej strony.

 

A.6. Kontakt z nami na temat prywatności

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, informacji które zebraliśmy od Ciebie online, praktyki na tej stronie, lub korzystania z tej strony internetowej, prosimy o kontakt z nami za pomocą formularza kontaktowego.

 

B. Polityka prywatności wykorzystania informacji klienta.

B.1. Alfascreen Obsługa statystyk stron

Ta witryna może używać używa usługę Alfascreen lub inne usługi w celach statystycznych oraz rejestracji zachowań tj. kliknięcia myszą, ruchy myszy, aktywność przewijania, jak również wszelkie wpisywany tekst na tej stronie, z wyjątkiem tekstu w polach haseł. Alfascreen nie gromadzi danych osobowych, które dobrowolnie nie zostały wprowadzone na stronie. Alfascreen nie śledzi zachowań podczas przeglądania innych stron internetowych lub tekstu wprowadzonego w polach haseł. Zbieranie informacji przez serwis Alfascreen służy w celu poprawienia wydajności naszej strony internetowej, aby była bardziej przyjazna dla użytkowników i umożliwiało monitorowanie poprawnego działania witryny.

 

B.2. Informacje Klienta zebrane przez serwis Alfascreen

Informacje zebrane na naszej stronie internetowej mogą obejmować:

i. Wszelkie dane osobowe wprowadzane i zatwierdzone, takie adres email, itp.

ii. Twój adres IP, referer, odwiedzane strony internetowe oraz wszelkie inne dane, zwykle przechowywane w logach witryny.

iii. . Informacje o sesji przechowywane w plikach cookie, które zapewniają dokładne pobieranie danych z naszych systemów. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Jeśli przeglądarka jest ustawiona tak, aby odrzucać pliki cookie, wtedy możesz nie być w stanie zalogować się na swoje konta Alfascreen.

iv. . Jeśli masz konto w Alfascreen, preferencje i wykorzystanie maila.
v. W żadnym wypadku nie będziemy przechowywać poufne informacje dotyczące płatności, takie jak numer karty kredytowej, datę ważności i kod bezpieczeństwa. Wszystkie transakcje są obsługiwane przez naszego operatora płatności, PayPal. Proszę odnieść się do polityki ochrony prywatności w systemie PayPal, aby uzyskać więcej informacji.

 

B.3. Jak Alfascreen posługuje się zebranymi informacjami klienta

Wszelkie gromadzone informacje będą używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w odniesieniu do następujących celów:

i. W celu spełnienia wymogów prawnych.

ii. W niektórych przypadkach możemy użyć adresu e-mail do wysyłania informacji na temat naszych produktów i usług. W każdej chwili można wypisać się z listy mailingowej.

iii. Możemy korzystać z danych osobowych aby zapewnić działanie systemu Alfascreen.

iv. Możemy korzystać z danych osobowych w celach audytoryjnych, badań, analiz i rozwoju oraz prawidłowego działania,  poprawy technologii i usług Alfascreen.

v. Możemy udostępniać agregowane informacje nieosobowe stronom trzecim.

vi.  Kiedy współpracujemy ze  stronami trzecimi, aby pomagały nam w przetwarzaniu danych osobowych, wymagamy aby działały zgodnie z naszą polityką prywatności oraz wszelkimi innymi odpowiednimi środkami, zasadami ochrony poufności i bezpieczeństwa.

vii. Możemy dzielić się informacjami z osobami trzecimi, w ograniczonych okolicznościach,  przy spełnianiu wymogów prawnych, zapobieganiu oszustwom lub bezpośredniej szkody,  w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej sieci i usług.

viii. Po wysłaniu wiadomości e-mail lub inne formy komunikacji do Alfascreen, możemy zachować te komunikaty, aby odpowiadać na pytania, reagować na żądania i ulepszać nasze usługi. Prosimy nie przesyłać nam jakichkolwiek informacji, które zawierają informacje poufne, ponieważ nie jesteśmy w stanie ocenić, czy taki komunikat zawiera informacje poufne, czy też nie. W przypadku przesłania do nas takich informacji poufnych możemy zachować je lub użyć i takie działanie nie będzie uznane za naruszenie któregokolwiek z naszych przedstawionych zobowiązań.

Oprócz przypadków opisanych w niniejszym dokumencie, Alfascreen NIE:

i. Ujawniamy twoich informacji.

ii. Udostępniana informacji ze stronami trzecimi.

 

B.4. . Bezpieczeństwo informacji i komunikacji z klientami Alfascreen

Alfascreen utrzymuje ścisłą politykę antyspamową. Podany Twój adres e-mail nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w inny sposób dostarczone osobom trzecim.

Po zarejestrowaniu się, konta są automatycznie dodawane do listy mailingowej, do których możemy wysyłać e-maile zawierające wiadomości, ogłoszenia, informacje o nowych funkcjach i inne informacji związane z Alfascreen. Możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji tej listy poprzez zmianę ustawień konta.

Ponieważ niektóre informację z klientami są konieczne do należytego świadczenia naszych usług, klienci nie mogą zrezygnować z otrzymywania e-maili administracyjnych związanych z ich kontem. Taki e-mail może zawierać potwierdzenie rejestracji lub zakupu, status konta e-mail, lub komunikacja w trakcie procesu sprzedaży i wsparcia.

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych. Są to wewnętrzne kontrole zbierania danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, a także fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

Ograniczamy restrykcyjny dostęp do informacji osobistych  ograniczonej liczbie pracowników Alfascreen, kontrahentów i pracowników, którzy muszą znać te informacje w celu obsługi, opracowywania lub ulepszania naszych usług. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności i mogą podlegać środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i sankcjami karnymi, jeśli nie spełnia tych obowiązków.

Jeśli Alfascreen zostanie objęta fuzją, przejęciem lub dowolną formy sprzedaży niektórych lub wszystkich jej aktywów, przed transferem twoich danych personalnych będziesz o tym powiadomiony oraz dane te zostanę przedmiotem innej polityki prywatności.
Gdy otrzymamy oficjalną pisemną reklamację wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, zgodnie polityką Alfascreen nasz pracownik postara się skontaktować z osobą która wysłała reklamację lub skargi w celu jej rozpatrzenia. Będziemy współpracować z odpowiednimi instytucjami nadzorczymi, włącznie z lokalnymi urzędami ochrony danych, w celu rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, kiedy nie można rozwiązać problemu między Alfascreen, a osobą składającą taką skargę.

 

B.5. Zmiany polityki

Od czasu do czasu może nastąpić zmiana polityki prywatności . W takim przypadku Alfascreen wprowadza zaktualizowaną wersję umieszczając ją na tej stronie. Zachęcamy do okresowego odwiedzenia tej strony.

 

B.6. Kontakt z nami na temat prywatności

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, informacji jakie zebraliśmy od Ciebie online, praktyki tej stronie, lub korzystania z tej strony internetowej, prosimy o kontakt z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *